Ring oss direkt på telefon: 08-522 355 60

Ring oss direkt på telefon: 08-522 355 60

Företags- och kontorsflytt inom hela Sverige

Effektiv flytt och transport kräver ett helhetstänk där individuella förutsättningar och specifika behov tas i åtanke. God kommunikation och professionellt utförande säkerställer rätt resultat.

Lokalbyten har på många sätt kommit att bli något utav en vardagsföreteelse. Oavsett om det sker till följd av att företaget expanderar, att man hittat mer förmånlig lokalhyra på annan plats eller av någon helt annan anledning så är det alltid viktigt att flytten sker på ett tillförlitligt sätt. Detta gäller så klart även när man transporterar saker mellan olika platser.

Genom att säkerställa god planering redan från första början så kan även den allra mest krävande och omfattande flytten av hela kontorsuppsättningar eller enskilda inventarier utföras på ett smidigt sätt. Detta möjliggör även att personal och utrustning anpassas utifrån de rådande förutsättningarna, vilket gör att inte ens de allra mest tunga eller skrymmande föremålen blir ett hinder för fullgott resultat.

  • Genomgående planering av projektet från början till slut för att säkerställa så att alla förväntningar uppfylls.
  • Anpassning av arbetssätt så att resurser används på det mest effektiva sätt möjligt.
  • Saklig och löpande kommunikation möjliggör delaktighet och är en garanti för att uppdraget fortlöper i enlighet med planeringen.
  • Beaktande av person- och egendomssäkerhet är ett tecken på ett omsorgsfullt arbete.
  • Effektiv flytt utan tidsmässigt negativ inverkan på verksamheten eller den dagliga driften.
  • Konsekvent och tillförlitligt resultat. Varje enskild gång.

Personligt bemötande och sakligt utförande

Även om flytt och transport ofta förknippas med mer eller mindre rutinmässig förflyttning av material, redskap, produkter och så vidare, så kan delaktighet på bred front i många fall resultera i en mycket bättre upplevelse. Löpande kommunikation och avstämningar gör att alla som är intresserade kan följa arbetet för att hålla sig ajour om vad som händer och att allting går som planerat.

Trygga, säkra och effektiva transporter

Att säkerhet avseende både person och egendom beaktas är ett gott tecken på att transporten präglas av ett helhetstänk. På så sätt kan man vara trygg i vetskapen att eventuella skaderisker redan i förväg har beaktats och minimerats.

En väl utförd företagsflytt måste även ta i åtanke att vissa verksamheter är tidskritiska. Om flytten drar ut på tiden, eller inte utförs så som den har planerats, är risken stor att det går ut över verksamheten. Gedigen erfarenhet och planeringsvilja är däremot två faktorer som ser till att det går att transportera även de mest väsentliga inventarierna utan att det får större inverkan på företagsdriften än nödvändigt.

Ett resultat som alltid går att lita på

Oavsett om det handlar om tungtransport eller flytt av ett stort antal små artiklar så säkerställer ett förtroendeingivande helhetsansvar att allt utförs på rätt sätt. Ambitionen att erbjuda fullservice som är att lita på täcker samtliga kunder, från mindre företag och enskilda firmor till storkoncerner och internationella verksamheter. Med fingertoppskänsla för professionell projektledning så kan de allra mest vitt skilda flyttbehoven täckas. Tunga transporter och mindre flyttlass hanteras med samma gedigna omsorg.

Genom att alltid kunna erbjuda ett konsekvent resultat så vet kunderna vad de har att förvänta sig vilket bäddar för ett långvarigt och ömsesidigt förtroendeingivande samarbete. Det är det minsta man kan kräva.

Artikel ligger i kategori: ,